Aquaria HS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aquaria H-S is een actieve, gezellige vereniging voor Hoogezand-Sappemeer en omstreken.
We hebben op dit moment ongeveer 30 leden, waarvan een groot deel actief is binnen de vereniging.
Over onze vereniging en de activiteiten die met de hobby te maken hebben  vind je op deze- en vervolg pagina's meer informatie. Wil je lid worden klik dan hier. Voor meer sites en links over deze hobby kun je terecht
op onze linkpagina.

Excursie en barbecue op zondag 3 juni.


Graag voor maandag 28 mei je opgeven voor de excursie of de barbecue, of beide.

Info:

3 juni - Dag van het Meer - Eerste exclusieve natuurexcursie 't Roegwold, deelgebied Haansvaart

Deelgebied Haansvaart is de laatste natuurschakel van 't Roegwold dat is en wordt ingericht voor natuur en recreatie.

Op zondag 3 juni, tijdens de "Dag van het Meer" is er een natuurexcursie met een boswachter van Staatsbosbeheer door dit nieuwe natuurgebied.

Om te voorkomen dat het deel ten zuiden van het Schildmeer verdroogt, zijn maatregelen genomen voor een beter waterpeil. De brede sloot van oost naar west is verruimd zodat een meer natuurlijke waterloop is ontstaan. Het westelijk deel is nu ingericht voor weidevogels en het oostelijke deel is ingericht voor wintergasten en als ganzenfoerageergebied. Rondom de waterloop ligt nu een wandelpad waarlangs nog een uitkijkplek komt. De parkeerplaats aan de Heerenhuisweg wordt opgeknapt met extra recreatievoorzieningen. Gelijktijdig heeft het waterschap de boezemkade van het Schildmeer verhoogd en verstevigd, nu ligt er een natuurvriendelijke oever langs de Schilddijk. Bovendien is er in delen van het Schildmeer gebaggerd voor de watersport.

Tijdens deze wandelexcursie wordt u uitgelegd wat "natuurinrichting" inhoudt; wat is daar afgelopen jaren gebeurt en met welke doelstellingen? Welke natuur is hier te verwachtten en wat treffen we nu al aan?

* Start excursie: 13.30 uur (tot ca. 15.00 u) Parkeerplaats hoek Kappershuttenweg – Roegeweg, de weg tussen Hellum en Steendam of gezamenlijk vertrek vanaf het Rembrandtplein om 13:00 uur.

Na afloop zullen we in de buurt wat gaan drinken.

De barbecue wordt aansluitend, +/- 17.30 gehouden aan het Achterdiep zuidzijde 16 te Sappemeer.

De kosten worden betaald door de vereniging!

(dit alles is alleen bedoeld voor onze leden, hun familie en/of huisgenoten.)

Opgave graag voor a.s. maandag 28 mei, met of het voor de excursie of bbq of beide is.


 
Onze sponsoren: Juwelier Meijer, Auto Revista, Koken en Wonen, Trouwvervoer Koetze.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu